0%
مهدی  بابایی .  .  .

مهدی بابایی . . .

مرد متأهل از شیراز

15 تیر 1359 (39 ساله)

تاریخ عضویت: 17 اردیبهشت 1389

چه غریب ماندی ای دل،نه عمی نه غمگساری . . . نه به انتظار یاری ، نه ز یار انتظاری . . .

مقالات (62)

  •  
  • عنوان
  • مشاهده
  • نظر
  • زمان انتشار
  •  
صفحه 1 از 71

2

3

4

5

6

...

7

327
هدایا