0%
(خدایااین مصیبت تاوان کدامین گناه ما بود)  Saba .m

(خدایااین مصیبت تاوان کدامین گناه...

زن مجرد از تهران

10 شهریور 1351 (46 ساله)

تاریخ عضویت: 11 فروردین 1389

یغیلوب سینمه داغ اوسته داغلار دانیشسام داغلارا ، قوجا لار داغلار سؤله سم لالی یه اوتوروب آغلار بیلمورم دردونــن کیمه یالوا...

پرسش

کشیش یک کلیسای امریکائی اعلام کرده در سال روز 11سپتامبر دهها قران...

به نظر شما وظیفه مسلمانان جهان در قبال این تصمیم شیطانی و غیر اصولی وضد ادیانی و ضد بشریو ضد صلح جهانی چیست؟

0
0

چه درد ناک هست دیدن کسانی که در میان زباله ها بدنبا یک لقمه نان ه...

بنی ادم اعضای یک پیکرندکه در افرینش ز یک گوهرندچو عضوی بدرد اورد روزگار دگر عضوها را نماند قرارتو کز مهنت دیگر...

0
0

زمانی که خداوند انسان را خلق کرد از روح خودش درجسم او امید.بقدری...

پس چرا بعضی ارز ما ادمها قدرو منزلت خودرا پاس نمیداریم؟چه بساکارهائی انجام میدهیم که دور از دوستان از حیوان پس...

0
0

روزی خدا از ما خواهد پرسید ایا زدندگی را زندگی کرده اید؟

0
0
276
هدایا