0%
حسین(متولد اسفند)

حسین(متولد اسفند)

مرد مجرد از اصفهان

7 اسفند 1361 (36 ساله)

تاریخ عضویت: 5 فروردین 1389

دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پای...

مقالات

این کاربر مقاله ای را ایجاد نکرده است.
332
هدایا