0%
حسین(متولد اسفند)

حسین(متولد اسفند)

مرد مجرد از اصفهان

7 اسفند 1361 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 5 فروردین 1389

دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پای...

آلبومها

332
هدایا