0%
سراب..sh.n

سراب..sh.n

مرد مجرد از شیراز

1 شهریور 1362 (36 ساله)

تاریخ عضویت: 27 اسفند 1388

من محو خدایمو خدا آن من است.. هرسوش مجویید که در جان من است..
باز کن پنجره‌ها را، که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن می‌گیرد
و بهار
روی هر شاخه، کنار هر برگ
شمع روشن کرده ست..

مشیری
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
فریده لایـــک . 20 . زیبــاس .
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
چون بوم بر خرابه دنیا نشسته ایم
اهل زمانه را به تماشا نشسته ایم
بر این سرای ماتم و در این دیار رنج
بیخود امید بسته و بیجا نشسته ایم
ما را غم خزان و نشاط بهار نیست
آسوده همچو خار به صحرا نشسته ایم

مشیری
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۲۸ آذر ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
فریده لایـــک . 20 . زیبــاس .
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۰۷ آذر ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
فریده لایـــک . 20 . زیبــاس .
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
فریده لایـــک . 20 . زیبــاس .
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
فریده لایـــک . 20 . زیبــاس .
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
شاهدان گر دلبری زین سان کنند
زاهدان را رخنه در ایمان کنند

هر کجا ان شاخ نرگس بشکفد
گلرخانش دیده نرگسدان کنند

اي جوان سروقد گویی ببر
پیش از ان کز قامتت چوگان کنند

عاشقان را بر سرخود حکم نیست
هر چه فرمان تو باشد ان کنند

پیش چشمم کمتر است از قطره‌اي
این حکایت‌
ادامه...
فریده لایـــک . 20 . زیبــاس .
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
فریده لایـــک . 20 . زیبــاس .
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است

پادشاه جهانم به چنین روز غلام است

گو شمع میارید دراین جمع که امشب

در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

در مذهب ما باده حلال است ولیکن

بی روی تو اي سرو گل اندام حرام است

گوشم همه ی بر قول نی و نغمه چنگ است

چشمم همه ی ب
ادامه...
فریده لایـــک . 20 . زیبــاس .
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۲۴ آبان ۱۳۹۸
124
هدایا