0%
سراب..sh.n

سراب..sh.n

مرد مجرد از شیراز

1 شهریور 1362 (36 ساله)

تاریخ عضویت: 27 اسفند 1388

من محو خدایمو خدا آن من است.. هرسوش مجویید که در جان من است..

آلبومها (3)

کارهای هنری از خودم..:) | تاریخ ایجاد: ۲۰ آبان ۱۳۹۲
تابلو نقاشیهای رنگ روغن ومداد رنگی.. تابلو نقاشی خط و خوشنویسی.. برگرفته از احساسات ناب قلبیم..
گزارش به پلیس
113
هدایا