0%
لیلا

لیلا

زن مجرد از تهران

1 اسفند 1353 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 14 بهمن 1388

اگرای عشق راه تو دوراست/دلم غرق تمنای عبوراست/برای قد کشیدن درهوایت/دلم مثل صنوبرها صبور است!!! اگر مي فهميدي ... ...

هدایا (54)

1,212
موسیقی پروفایل
هدایا