0%
فهیمه غفاری
۱۳ تیر ۱۳۹۵
هر چقدر بگوییم مردها فلان ، زن ها فلان ، یا تنهایی خوب است و دنیا زشت است آخرش روزی قلب ات ، برای کسی تندتر می زند .
تبلیغات

رک، جدی، مهربون، خجالتی، اهل دوستی نیستم
بیشتر...
سکوت من به این معنیه که دیگه از جنگیدن خسته شده ام،
و الان دیگه هیچ چیزی برای دعوا کردن باقی نمونده.
سکوت من به این معنیه که از توضیح دادن راجع به احساساتم نسبت به تو دیگه خسته شدم،
ولی الان دیگه حتی انرژی ای برام باقی نمونده که احساستمو به تو بفهمونم.
سکوت من به این معنیه که با تغیی
ادامه...
آدا رهگذر بیست
ادامه
  18 ساعت قبل
هانی ایرانی ۲۰
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
گروهها
هدایا
بفرما پرتغال
۰۳ دی ۱۳۹۵
اتوبوس شادی
۳۰ آبان ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۲۴ آبان ۱۳۹۵