0%
فهیمه غفاری
۱۳ تیر ۱۳۹۵
هر چقدر بگوییم مردها فلان ، زن ها فلان ، یا تنهایی خوب است و دنیا زشت است آخرش روزی قلب ات ، برای کسی تندتر می زند .
تبلیغات

رک، جدی، مهربون، خجالتی، اهل دوستی نیستم
بیشتر...
ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﺁﺩﻡﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻡ،
ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺑﺎﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ،
ﮔﻮﺷﻪ ﻟﺒﺸﺎﻥ ﺭﺍﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻡ
ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺧﻨﺪﻩ ﯾﺎﺩﺷﺎﻥ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺩﺳﺘﻢ
ﺑﺮﻧﻤﯽﺁﯾﺪ
ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺯﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﯿا
ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ
ﻋﺠﯿﺐ
ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
meysam 20
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اگه خواستی تکیه بدی

نه به "چهره ها "اعتماد کن
نه به "زبون ها

به دوتا چیز اما میشه تکیه کرد

"یکی"مرام و مردونگی
"دومی "ایمان و خداباوری

بامرام؛ نمک میشناسه
و باایمان ظلم نمیکنه
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
گروهها
هدایا
بفرما پرتغال
۰۳ دی ۱۳۹۵
اتوبوس شادی
۳۰ آبان ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۲۴ آبان ۱۳۹۵