اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ss
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 7 اسفند 1320 (78 ساله)
5