0%
فاطمه ی
۱۹ مهر ۱۳۹۴
از آدم ها در حد توانشان چیزی بخواهید نه در حد نیازتان، بگذارید آدمها همانی که هستند بمانند.
تبلیغات
دوست بزرگوار گفتگو نمیکنم.ارتباط من در حد نت هست و فقط همین سایت نه بیشتر پس لطفا ...
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
قلب سبز
۳۱ شهریور ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۰۵ فروردین ۱۳۹۵
سلام کوچولو
۲۸ شهریور ۱۳۹۴