سمعك ...(**)

ایجاد توسط: همه ی من دنیای من تاریخ ایجاد: ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ تعداد رأی: 35 نظرات: 607 بازدید: 1501
مردی متوجه شد که گوش همسرش(*-*) سنگین شده وشنوایی اش کم شده(**) به نظرش رسید که همسرش باید(**) سمعک بگذارد ولی نمی دانست این (**) موضوع را چگونه با او در میان بگذارد.(**) به این خاطر نزد دکتر خانوادگی شان رفت(**) ومشگل را با او در میان گذاشت.(**) دکتر گفت:برای اینکه بتونی دقیقتر به من(**) بگویی که میزان ناشنوایی همسرت چقدره(**) یه ازمایش ساده وجود داره،این کار را انجام(**) بده و جوابش را به من بگو ......(**) ابتدا در فاصله ۴ متری او بایست،با صدای(**) معمولی مطلبی به او بگو .(**) اگر نشنید همین کار را در فاصله ۳ متری بکن(**) بعد در ۲ متری و به همین ترتیب ادامه بده(**) تا جواب بده*** ان شب همسر ان مرد در اشپزخانه سرگرم(**) تهیه شام بود و خود مرد در اتاق پذیرایی(**) نشسته بود.** مرد به خودش گفت:الان فاصله ما حدودا** ۴متر است.بگذار امتحان بکنم** سپس با صدای معمولی از همسرش پرسید** عزیزم شام چی داریم ؟؟؟؟ جواب نشنید بعد بلند شد ۱ متر رفت جلوتر*** و همان سوال را دوباره پرسید** باز هم جواب نشنید*** باز هم جلوتر رفت تا فاصله شان ۱ متر شد*** و سوالش را از همسر تکرار کرد(*-*) و همسرش گفت:***
0
57


نظرسنجی های دیگر این کاربر
يك جمله يادگاري واسم بنويس...........
آراء: 31 | بازدید: 1424 | نظرات: 423 |
می روم اما بدان یک سنگ هم خواهد شکستآنچـــــنان که تارو پود ...
آراء: 24 | بازدید: 1372 | نظرات: 374 |
نفر قبلی میخاد بره افق ..نیاز به ارایش دل داره ... چیکارش با...
آراء: 49 | بازدید: 2225 | نظرات: 745 |