شما مجاز به مشاهده این نظرسنجی نیستید.


نظرسنجی های دیگر این کاربر
آیا به این که میگن عقل مردم به چشمشونه اعتقاد دارین؟ چرا؟
آراء: 31 | بازدید: 579 | نظرات: 85 |
دوس دارین روز تولدتون چه هدیه ای بگیرین؟
آراء: 43 | بازدید: 623 | نظرات: 156 |
چه نوع زندگی براتون ارزش داره؟
آراء: 61 | بازدید: 783 | نظرات: 157 |