فوری:اگر ذره ای از خاک کشورم بر پوتین سرباز بیگانه چسبیده باشد آن را باخون خود خواهم شست

ایجاد توسط: MOHAMMATH تاریخ ایجاد: ۱۵ دی ۱۳۹۱ تعداد رأی: 56 نظرات: 717 بازدید: 1432
(آغاز تلاش علنی ترکیه برای تجزیه ایران)چند روز پیش در تلویزیون دولتی ترکیه آذربایجان ایران "آذربایجان جنوبی" نامیده شد و اعلام شد که در ایران بیست میلیون ترک تحت فشار نژادپرستی هستنداین کار رژیم فاشیست ترکیه یعنی اعلام جنگ علیه تمامیت ارضی ایران
4
26
نظرسنجی های دیگر این کاربر
(آغاز تلاش علنی ترکیه برای تجزیه ایران)چند روز پیش در تلویزی...
آراء: 56 | بازدید: 1433 | نظرات: 717 |