بچه های فیلادلفیا!!!!!
گروه: بچه های فیلادلفیا!!!!!
رهبر گروه : میشل
تاسیس : 19 بهمن 1388
عه

عه

سارا با گوشت
۱۰ فروردین ۱۳۹۰ ساعت ۰:۰۳

سارا زرشک
۰۷ فروردین ۱۳۹۰ - ساعت ۰:۳۲

سارا جمیعا خف
۰۳ فروردین ۱۳۹۰ - ساعت ۲۳:۲۴

سارا [quote=Farzin- M-103015]
آخرش کرد ؟ نکرد؟
[/quote]
زهر مار.

[quote=SaeiddieaS-99282]
[quote=سارا-106672]
در عمق دوتاش یکیه.یه کم عمیق فکر کن
[/quote]
یکیه ؟
[/quote]
اره
[quote=شهاب Shahab -101859]
میشه نکرد
[/quote]
به گروه خونت نمیخوره
۲۵ اسفند ۱۳۸۹ - ساعت ۱:۱۷

فریبا شهاب میبینم که زدی تو کارای فرهنگی
۲۱ اسفند ۱۳۸۹ - ساعت ۱۶:۲۴

سارا در عمق دوتاش یکیه.یه کم عمیق فکر کن
۲۰ اسفند ۱۳۸۹ - ساعت ۱:۳۹


گروه های بروز شده

> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


♥♥عزیزم بخند حتی برایه لحظه...>...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...