این قسمت مربوط به رتبه بندی گروههاست که در آینده نزدیک پس از جمع آوری اطلاعات از گروه ههای موجود راه اندازی خواهد شد.

گروهها

1
"...زنجــــــــ20ــــــــان..."

بسمــــ اللهـــــ>گروهی برای تمام زنجـــــــــانیهای ایـــــــــران20>...

تأسیس: ۱۶ آذر ۱۳۹۰ | ۸۴ کاربر
2
زنجان C.T!

خب از اسمش که مشخصه>یه جورایی برای بچه های زنجانی هستش>;)>اما دوستایی ...

تأسیس: ۱۲ آبان ۱۳۸۹ | ۶۳ کاربر