این قسمت مربوط به رتبه بندی گروههاست که در آینده نزدیک پس از جمع آوری اطلاعات از گروه ههای موجود راه اندازی خواهد شد.

گروهها

1
ساسان خودرو

سلام این گروه در مورد خودرو هست از پوشش خبری مسابقات مختلف تا مشخصات خ...

تأسیس: ۱۴ تیر ۱۳۹۵ | ۶ کاربر