مجرد ها
گروه: مجرد ها
رهبر گروه : علی ب
تاسیس : 8 اسفند 1391

اطلاعات گروه

نام گروه: مجرد ها
دسته بندی: 26
توضيحات:
یه گروه واسه بچه های گل ایرانی
بیشتر...
گروه های بروز شده

♥♥عزیزم بخند حتی برایه لحظه...>...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...