انرژی
گروه: انرژی
رهبر گروه : راحله
تاسیس : 7 اردیبهشت 1392

1.سفر

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : nooshin (گ...

۰۳ مهر ۱۳۹۳

377

مشاهده

29

پاسخ

2.عناصر

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : ياسمن

۲۹ تیر ۱۳۹۳

291

مشاهده

41

پاسخ

3.سلامت - عبارات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : پریسا پری ...

۰۴ مرداد ۱۳۹۳

238

مشاهده

12

پاسخ

4.طرح الهی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

190

مشاهده

0

پاسخ

5.حافظه - عبارات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۲۲ تیر ۱۳۹۳

241

مشاهده

1

پاسخ

6.حمایت - عبارات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : ياسمن

۲۹ تیر ۱۳۹۳

189

مشاهده

4

پاسخ

7.هدایت - عبارات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

183

مشاهده

0

پاسخ

8.مصاحبه ها - عبارات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

181

مشاهده

0

پاسخ

9.فروش - عبارات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

185

مشاهده

0

پاسخ

10.دین یا قرض یا کاری که به گردن شخص باشد و از عهده آن برنیاید ...

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

170

مشاهده

0

پاسخ

11.از دست دادن - جملات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

170

مشاهده

0

پاسخ

12.ایمان-جملات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

164

مشاهده

0

پاسخ

13.عبارات خردمندانه

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

178

مشاهده

0

پاسخ

14.بخشایش-جملات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

226

مشاهده

4

پاسخ

15.ازدواج-جملات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

181

مشاهده

0

پاسخ

16.عشق-جملات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

180

مشاهده

0

پاسخ

17.شادمانی-جملات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

177

مشاهده

0

پاسخ

18.توانگری-جملات تاکیدی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

190

مشاهده

0

پاسخ

19.کامیابی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : دختر مهربو...

۲۹ تیر ۱۳۹۳

178

مشاهده

1

پاسخ

20.کلام تو عصای معجزه گر توست

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

177

مشاهده

0

پاسخ

21.تکذیبها و تاکیدها

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

170

مشاهده

0

پاسخ

22.بیان کامل نفس یا طرح الهی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

172

مشاهده

0

پاسخ

23.شهود یا هدایت

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

270

مشاهده

0

پاسخ

24.عشق

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۰۶ مرداد ۱۳۹۳

262

مشاهده

25

پاسخ

25.سپردن بار(تاثیر بر ذهن نیمه هشیار)

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

188

مشاهده

0

پاسخ

26.قانون کار ما و قانون بخشایش

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

180

مشاهده

0

پاسخ

27.قانون عدم مقاومت

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

181

مشاهده

0

پاسخ

28.نفوذ کلام

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

159

مشاهده

0

پاسخ

29.قانون توانگری

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

202

مشاهده

0

پاسخ

30.بازی زندگی و راه این بازی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

181

مشاهده

0

پاسخ

31.ارزو میکنیم ای کاش ...

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۸ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : مهدی بابا...

۳۱ تیر ۱۳۹۳

175

مشاهده

1

پاسخ

32.چگونه انسانی موفق باشم؟؟؟؟

ایجاد کننده : شروین یاری...

۱۶ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

200

مشاهده

4

پاسخ

33.حس پرواز

ایجاد کننده : شروین یاری...

۱۶ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

195

مشاهده

5

پاسخ

34.تغییر احساس درونی

ایجاد کننده : الهه.م (گر...

۱۶ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

198

مشاهده

3

پاسخ

35.تغییر احساس درونی

ایجاد کننده : الهه.م (گر...

۱۶ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

176

مشاهده

2

پاسخ

36.باز هم خدا هست

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۰ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

231

مشاهده

9

پاسخ

37.گمان

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۰ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

230

مشاهده

10

پاسخ

38.چگونه در زندگی موفق شوید؟

ایجاد کننده : مریم بانو

۰۵ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

190

مشاهده

9

پاسخ

39.حضور و غیاب تیر ماه 1393

ایجاد کننده : reza mohed...

۰۱ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : reza mohed...

۰۷ مرداد ۱۳۹۳

284

مشاهده

48

پاسخ

40.انرژی منفی

ایجاد کننده : رقیه ر

۳۱ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

213

مشاهده

13

پاسخ

41.دوست داشتن

ایجاد کننده : مریم بانو

۲۹ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

195

مشاهده

12

پاسخ

42.اگر میدانستید؟

ایجاد کننده : مریم بانو

۲۹ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

234

مشاهده

12

پاسخ

43.چگونه انرژی مثبت جذب کنبم

ایجاد کننده : مریم بانو

۲۹ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

211

مشاهده

10

پاسخ

44.فقط ...

ایجاد کننده : مریم بانو

۲۹ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : مریم بانو

۳۰ تیر ۱۳۹۳

198

مشاهده

7

پاسخ

45.هر فکری ...

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۶ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

209

مشاهده

11

پاسخ

46.ذهنیت مثبت

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۶ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

185

مشاهده

11

پاسخ

47.خدا

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۶ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : مریم بانو

۳۰ تیر ۱۳۹۳

245

مشاهده

27

پاسخ

48.برام سوا له واقعا ...اگه کسی اطلاعاتی داره بهم جواب بده...

ایجاد کننده : حسناااا اا...

۱۶ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

221

مشاهده

19

پاسخ

49.به ذهن خود استراحت دهید

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : د ر یـــآ ...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

238

مشاهده

20

پاسخ

50.7 راه کسب انرژی مثبت:توقف کنید

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : د ر یـــآ ...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

220

مشاهده

18

پاسخ

51.7 راه کسب انرژی مثبت:نگرش شما همه چیز است

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۸ تیر ۱۳۹۳

197

مشاهده

13

پاسخ

52.7 راه کسب انرژی مثبت:4 روابط

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : ياسمن

۲۹ تیر ۱۳۹۳

220

مشاهده

9

پاسخ

53.7 راه کسب انرژی مثبت:نفس کشیدن

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۲۲ خرداد ۱۳۹۳

199

مشاهده

7

پاسخ

54.7 راه کسب انرژی مثبت:2 طبیعت

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۲۲ خرداد ۱۳۹۳

197

مشاهده

7

پاسخ

55.7 راه کسب انرژی مثبت:1 آب

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۲۲ خرداد ۱۳۹۳

218

مشاهده

7

پاسخ

56.گذری در کلام بزرگان

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : ياسمن

۱۶ خرداد ۱۳۹۳

208

مشاهده

6

پاسخ

57.جملات زیبای موفقیت

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

192

مشاهده

5

پاسخ

58.مریم...

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : ياسمن

۲۰ خرداد ۱۳۹۳

195

مشاهده

5

پاسخ

59.من...

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

218

مشاهده

7

پاسخ

60.زندگی

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : شروین یاری...

۲۷ خرداد ۱۳۹۳

213

مشاهده

16

پاسخ

61.مرز

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

222

مشاهده

7

پاسخ

62.تا می توانبد

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : ياسمن

۲۰ خرداد ۱۳۹۳

168

مشاهده

5

پاسخ

63.موانع و موقعیت ها

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

128

مشاهده

3

پاسخ

64.گذشت

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

125

مشاهده

3

پاسخ

65.موفقیت یعنی...

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

137

مشاهده

2

پاسخ

66.انرزی

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : سانیا***زخ...

۱۶ خرداد ۱۳۹۳

130

مشاهده

4

پاسخ

67.اغازی دوباره

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

152

مشاهده

4

پاسخ

68.امید

ایجاد کننده : مریم بانو

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : شروین یاری...

۲۷ خرداد ۱۳۹۳

148

مشاهده

5

پاسخ

69.امید

ایجاد کننده : رقیه ر

۱۱ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : ياسمن

۱۶ خرداد ۱۳۹۳

252

مشاهده

45

پاسخ

70.مهربانی

ایجاد کننده : رقیه ر

۱۱ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : ياسمن

۲۰ خرداد ۱۳۹۳

178

مشاهده

30

پاسخ

71.حضور و غیاب خرداد ماه 1393

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۰۹ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : reza mohed...

۳۱ خرداد ۱۳۹۳

1912

مشاهده

370

پاسخ

72.خوشحالی یعنی...

ایجاد کننده : رقیه ر

۰۸ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال : سانیا***زخ...

۱۶ خرداد ۱۳۹۳

2005

مشاهده

71

پاسخ

73.طلوع

ایجاد کننده : ساغر قدسی ...

۰۳ خرداد ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

392

مشاهده

69

پاسخ

74.چندتوصیه ساده که محیط خود را پر از انرژی مثبت کنیم

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : سانیا***زخ...

۱۹ خرداد ۱۳۹۳

367

مشاهده

110

پاسخ

75.راه کار از بین بردن انرژی منفی

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

269

مشاهده

40

پاسخ

76.پاک کردن انرزی های منفی

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : سادات س

۳۰ خرداد ۱۳۹۳

209

مشاهده

30

پاسخ

77.دکوراسیون انرزی

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : گلی

۰۳ تیر ۱۳۹۳

212

مشاهده

33

پاسخ

78.انرزی مثبت

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : سانیا***زخ...

۱۶ خرداد ۱۳۹۳

244

مشاهده

74

پاسخ

79.تک درخت

ایجاد کننده : ساغر قدسی ...

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : سانیا***زخ...

۱۵ خرداد ۱۳۹۳

214

مشاهده

29

پاسخ

80.عشق واقعی

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : ياسمن

۲۰ خرداد ۱۳۹۳

311

مشاهده

91

پاسخ

81.پسر عاشق

ایجاد کننده : عسل صالحی ...

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : Morteza _س...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

186

مشاهده

35

پاسخ

82.نظرتونوبگيد

ایجاد کننده : گندم ع ش ق...

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال :

245

مشاهده

37

پاسخ

83.عشق؟؟؟

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۵ تیر ۱۳۹۳

409

مشاهده

159

پاسخ

84.تعصب؟؟؟

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : رقیه ر

۱۷ خرداد ۱۳۹۳

270

مشاهده

55

پاسخ

85.یکی ها

ایجاد کننده : ارش

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : Morteza _س...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

200

مشاهده

41

پاسخ

86.اعتماد

ایجاد کننده : sudeh***گر...

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : Morteza _س...

۰۹ خرداد ۱۳۹۳

263

مشاهده

54

پاسخ

87.مشکلی که فعلا گروهها داره...

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : سادات س

۰۸ خرداد ۱۳۹۳

206

مشاهده

5

پاسخ

88.حضور غیاب اردیبهشت ماه سال 93.هر کی اومد اول اینجا یسری بزنه...

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

آخرین ارسال : گلی

۰۳ تیر ۱۳۹۳

443

مشاهده

165

پاسخ

89.خودشناسی

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۰۷ خرداد ۱۳۹۲

آخرین ارسال : sudeh***گر...

۲۷ خرداد ۱۳۹۳

575

مشاهده

155

پاسخ

90.لغزش ها ؟؟؟!!!

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۰۴ خرداد ۱۳۹۲

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۰ تیر ۱۳۹۳

362

مشاهده

101

پاسخ

91.موفقیت رو در چه چیز یا چیزهایی می بینید؟؟؟

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۰ تیر ۱۳۹۳

466

مشاهده

122

پاسخ

92.چقدر از رویای خودتان لذت می برید؟؟؟

ایجاد کننده : کیان حمیدی...

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

آخرین ارسال : کیان حمیدی...

۱۴ خرداد ۱۳۹۳

538

مشاهده

131

پاسخ

گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...


>>کلمه> >یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است چ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...