دلم را ورق می زنم ...
گروه: دلم را ورق می زنم ...
رهبر گروه : صدف ت
تاسیس : 4 خرداد 1392

اطلاعات گروه

نام گروه: دلم را ورق می زنم ...
دسته بندی: 15
توضيحات:

دلم را ورق می زنم

به دنبال نامی که گم شد

در اوراق زرد و پراکنده ی این کتاب قدیمی

به دنبال نامی که من …

_ من شعرهایم که من هست و من نیست _

به دنبال نامی که تو …

  _ توی آشنا _ ناشناس تمام غزل ها _

به دنبال نامی که او …

به دنبال اویی که کو ؟


" قیصر امین پور  "

بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...


>>کلمه> >یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است چ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...