در اندیشه آزادی
گروه: در اندیشه آزادی
رهبر گروه : نسل سوخته
تاسیس : 28 مرداد 1392

نظرات

گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


♥♥عزیزم بخند حتی برایه لحظه...>...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...