در اندیشه آزادی
گروه: در اندیشه آزادی
رهبر گروه : نسل سوخته
تاسیس : 28 مرداد 1392

اطلاعات گروه

نام گروه: در اندیشه آزادی
دسته بندی: 28
توضيحات:
دقیقا شصت سال بعد از کودتا (واقعه ی ) 28 مرداد 1332 ، گروهی ایجاد میکنیم برای هم اندیشی و اتحاد بیشتر جهت ادامه راهی که از جنبش مشروطه آغاز گشته و هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده ، به امید رسیدن به مقصد و کمکی هرچند کوچک در رسیدن به این هدف مقدس ، زنده باد آزادی و درود بر همه آزادی خواهان این سرزمین ، از دیروز تا امروز و تا فردا......
بیشتر...
گروه های بروز شده

♥♥عزیزم بخند حتی برایه لحظه...>...


> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...