ضد دختر  **$$** ضد پسر
گروه: ضد دختر **$$** ضد پسر
رهبر گروه : AFSHIN
تاسیس : 4 شهریور 1392

اطلاعات گروه

نام گروه: ضد دختر **$$** ضد پسر
دسته بندی: 26
توضيحات:
دوستان با هم خوب باشید. اینجا فقط محل سرگرمیه ^_^ توهین=حذف
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>> > >Normal> >0> > > > > >false> >false> >fa...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...