شعر و داستان
گروه: شعر و داستان
رهبر گروه : آرش ...
تاسیس : 22 شهریور 1393

اطلاعات گروه

نام گروه: شعر و داستان
دسته بندی: 79
توضيحات:
شعر و داستان
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...