دانشجویان موفق
گروه: دانشجویان موفق
رهبر گروه : ممد مشدی
تاسیس : 9 آذر 1391

اطلاعات گروه

نام گروه: دانشجویان موفق
دسته بندی: 18
توضيحات:
این گروه برای تبادل نظر واطلاعات بین دانشجویان و قرار دادن رازهای موفقیت توسط اعضای این گروه میباشد.با آرزوی موفقیت برای کسانی که در این راه کوشا هستند.
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...