برون فکنی کالبد اختری (پرواز روح)
گروه: برون فکنی کالبد اختری (پرواز روح)
رهبر گروه : محمد قاسمی
تاسیس : 5 مرداد 1394

اطلاعات گروه

نام گروه: برون فکنی کالبد اختری (پرواز روح)
دسته بندی: 6
توضيحات:
نگرشی نوین به تجربه خارج از کالبد فیزیکی (جسمانی) یا : احساس خروج روح از بدن بحث ، بررسی و بیان انواع روشهای علمی و عملی برای ایجاد این تجربه دل انگیز و جذاب شنیدن صدای موافقان و مخالفان درباره این موضوع و موارد مشابه نظر ، انتقاد ، پیشنهاد و یا هر درخواست شما عزیزان درباره این موضوع و موارد مشابه و ...
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

♥♥عزیزم بخند حتی برایه لحظه...>...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...