متخصص زنان و زایمان فلوشیب نازایی
گروه: متخصص زنان و زایمان فلوشیب نازایی
رهبر گروه : دکتر فاطمه بقایی
تاسیس : 14 مهر 1393

اطلاعات گروه

نام گروه: متخصص زنان و زایمان فلوشیب نازایی
دسته بندی: 52
توضيحات:
 مادر، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا.
آن‌گاه که مادر، گهواره را تکان می‌دهد ، عرش خدا به لرزه درمی‌آید.
و همه‌ی فرشتگان سکوت می‌کنند تا زیباترین سمفونیِ هستی را بشنوند:
لالایی مادر
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...