مرز پر گهر
گروه: مرز پر گهر
رهبر گروه : coffee
تاسیس : 4 مرداد 1393

اطلاعات گروه

نام گروه: مرز پر گهر
دسته بندی: 202
توضيحات:
با سلام
این گروه به دور از هر گونه جناح و گروهی است و تنها برای افرادیست که آزادانه و به دور از هر گونه تفکری برای دل خویش مینویسند.
باشد کهدر  تعالیم و آشنایی هر چه بیشتر با این مرز پر گهر هر چند کوتاه اما مفید خدمتگزار باشیم
دوستدارشما
م...مثل!@

بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...