پسر آدم دختر حوا
گروه: پسر آدم دختر حوا
رهبر گروه : عسل دختر حوا
تاسیس : 8 اردیبهشت 1393

اطلاعات گروه

نام گروه: پسر آدم دختر حوا
دسته بندی: 26
توضيحات:
هيچكس نفهميد شايد شيطان عاشق حوا شد ك به آدم سجده نكرد
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>>آمدن را ازباران بیاموز> > >منو بارون ویه ...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...