هنرمندان
گروه: هنرمندان
رهبر گروه : سینا جراح
تاسیس : 28 اسفند 1391

اطلاعات گروه

نام گروه: هنرمندان
دسته بندی: 87
توضيحات:
اینجا هر کس میتونه عکس از کار های که خودش خلق کرده و چه نقاشی و چه طراحی به نمایش عموم بزاره 
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...