ایران شناسی( تو بیای تو عشقو صفا هم داریم )
گروه: ایران شناسی( تو بیای تو عشقو صفا هم داریم )
رهبر گروه : مهدی : کوچیک همه شما هستم
تاسیس : 5 خرداد 1391

1.عاشقی بیا تو /یک تیکه یاجمله عاشقانه به بالائی بگو

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۳ تیر ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

392

مشاهده

43

پاسخ

2.با بالائی ات یک کل بنداز می تونی ؟؟؟

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۳ تیر ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

375

مشاهده

38

پاسخ

3.کی حاضره یک تور راه بندازیم (هر کس تو استان خودش)

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۲۳ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

507

مشاهده

62

پاسخ

4.از سوغاتی ها و صنایع دستی شهر خودتون بگین

ایجاد کننده : Wersuk Ali...

۱۵ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

792

مشاهده

141

پاسخ

5.بهترین

ایجاد کننده : جواد امیدی...

۰۸ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

990

مشاهده

203

پاسخ

6.دوست داری با کی بری ایرانگردی و کجا میبری سفر

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۷ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

1069

مشاهده

211

پاسخ

7.خاطره : از شهر و یا سفری که رفتی بگو

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۶ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

679

مشاهده

107

پاسخ

8.تصاویر دیدنی ( تصاویر دیدنی در ایران )

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۵ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

804

مشاهده

111

پاسخ

9.انتفادات و پیشنهادات ( نظر بدید )

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۵ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

695

مشاهده

103

پاسخ

10.اشنائی با اعضا ( اتاق تفتیش اعضا /داداش محمد )

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۵ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

1234

مشاهده

275

پاسخ

11.با لهجه یا گویش خود چیزی بگو - با ترجمه فارسی

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۵ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

1065

مشاهده

191

پاسخ

12.جک و لطیفه و مطالب خواندنی بگو

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۵ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

948

مشاهده

181

پاسخ

13.از شهرخودت بگو

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۵ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

1046

مشاهده

207

پاسخ

14.سلام و احوالپرسی

ایجاد کننده : مهدی : کوچ...

۰۵ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

1688

مشاهده

416

پاسخ

گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


از روی مهر این گروه رو با پیشنهادات در مورد ک...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...