شهر من شهر ری
گروه: شهر من شهر ری
رهبر گروه : ❤️❤️ 🌸 عاطــــفــــه 🌸❤️❤️
تاسیس : 6 اردیبهشت 1391

1.تاریخ ری

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۱ مرداد ۱۳۹۲

آخرین ارسال :

156

مشاهده

0

پاسخ

2.نگاهی به سابقه تاریخی، علمی و فرهنگی شهرری

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۱ مرداد ۱۳۹۲

آخرین ارسال :

132

مشاهده

0

پاسخ

3.نگاهی به سابقه تاریخی، علمی و فرهنگی شهرری

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۱ مرداد ۱۳۹۲

آخرین ارسال :

164

مشاهده

0

پاسخ

4.شعری درباره " جدایی ری از تهران"

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۲۶ دی ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

249

مشاهده

0

پاسخ

5. حضرت عبدالعظیم حسنی(ع(

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۵ تیر ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

221

مشاهده

8

پاسخ

6.ری پایتخت فراموش شده

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۵ تیر ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

212

مشاهده

5

پاسخ

7.آب و هوای ری

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۵ تیر ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

230

مشاهده

3

پاسخ

8.رجال و مشاهیر شهر ری ........

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۵ تیر ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

231

مشاهده

1

پاسخ

9.سینما پردیس راگا

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۵ تیر ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

194

مشاهده

1

پاسخ

10.جوانمرد قصاب‌

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۲ تیر ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

221

مشاهده

1

پاسخ

11.آشنایی با بقعه جوانمرد قصاب

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۲ تیر ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

187

مشاهده

1

پاسخ

12.تپه میل

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۹ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

223

مشاهده

1

پاسخ

13.تپه میل

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۹ خرداد ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

203

مشاهده

1

پاسخ

14.Ahalie rey

ایجاد کننده : بهزاد

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

324

مشاهده

16

پاسخ

15.شهرری

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

219

مشاهده

2

پاسخ

16.امامزاده طاهر علیه السّلام

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

326

مشاهده

5

پاسخ

17.آثار تاریخی

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

229

مشاهده

4

پاسخ

18.فهرست جای‌های دیدنی شهرری

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

290

مشاهده

2

پاسخ

19.دارالشفاء کوثر

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

245

مشاهده

3

پاسخ

20.امامزاده طاهر علیه السّلام

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

229

مشاهده

2

پاسخ

21.تاریخچه اجمالی شهرم ((ری))

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

226

مشاهده

3

پاسخ

22.استودان ری

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

271

مشاهده

5

پاسخ

23.هفت هزار سال تمدن (رگ سرزمين آريايي ها)[3]

ایجاد کننده : ❤️❤️ 🌸 عا...

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال :

253

مشاهده

4

پاسخ

مدیران گروه
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...