شهر من شهر ری
گروه: شهر من شهر ری
رهبر گروه : ❤️❤️ 🌸 عاطــــفــــه 🌸❤️❤️
تاسیس : 6 اردیبهشت 1391

اطلاعات گروه

نام گروه: شهر من شهر ری
دسته بندی: 0
توضيحات:

از خاک ری در گوش جان، آواز اقدس می رسد


بانگ انا الّهی از آن ارض مقدس می رسد

(ادیب الممالک فراهانی)
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

♥♥عزیزم بخند حتی برایه لحظه...>...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...