* مروارید *
گروه: * مروارید *
رهبر گروه : حامد ستایش
تاسیس : 5 اردیبهشت 1391
ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

1.**مناسبتها**

ایجاد کننده : ترانه بارا...

۱۴ دی ۱۳۹۲

آخرین ارسال : حامد ستایش...

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

306

مشاهده

35

پاسخ

2.مناسبتها_عروسي رهبر گروه مبارك***

ایجاد کننده : ترانه بارا...

۱۴ دی ۱۳۹۲

آخرین ارسال : حامد ستایش...

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

318

مشاهده

44

پاسخ

3.اگر خودکارتون فقط به اندازه نوشتن یک جمله جوهر داش

ایجاد کننده : مینا شیدا ...

۲۴ مرداد ۱۳۹۲

آخرین ارسال : حامد ستایش...

۲۳ بهمن ۱۳۹۴

1538

مشاهده

617

پاسخ

4.به کجا چنین شتابان

ایجاد کننده : حامد ستایش...

۱۲ مرداد ۱۳۹۲

آخرین ارسال : حامد ستایش...

۰۸ شهریور ۱۳۹۹

2356

مشاهده

1027

پاسخ

5.بیمارستان شایدم تیمارستان

ایجاد کننده : حامد ستایش...

۱۲ مرداد ۱۳۹۲

آخرین ارسال : حامد ستایش...

۱۸ آذر ۱۳۹۵

1976

مشاهده

793

پاسخ

6.تریبون ازاد

ایجاد کننده : حامد ستایش...

۱۲ مرداد ۱۳۹۲

آخرین ارسال :

3047

مشاهده

1354

پاسخ

7.سلام و احوالپرسی

ایجاد کننده : حامد ستایش...

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

آخرین ارسال : مینا شیدا ...

۱۲ شهریور ۱۳۹۹

13365

مشاهده

5405

پاسخ

گروه های بروز شده

در این گروه سعی میشه فقط و فقط حرفای قشنگ و ا...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...