***نارسیــــــــــــــــــــــــــــــــــس***
گروه: ***نارسیــــــــــــــــــــــــــــــــــس***
رهبر گروه : فهیمه
تاسیس : 27 بهمن 1390

1.گاه شمار

ایجاد کننده : فهیمه

۲۲ فروردین ۱۳۹۴

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

289

مشاهده

24

پاسخ

2.تو خونه نشستی یه دفعه زنگ در خونتونو می زنن می بینی نفر قبلی...

ایجاد کننده : فهیمه

۲۲ فروردین ۱۳۹۴

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

518

مشاهده

45

پاسخ

3.منطقه آزاد

ایجاد کننده : فهیمه

۰۲ مهر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

2152

مشاهده

1115

پاسخ

4.اگه قبليت كنارت بود دوست داشتي چكار كنين؟

ایجاد کننده : سلما ن

۲۰ تیر ۱۳۹۳

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

1621

مشاهده

652

پاسخ

5.اگه چراغ جادو گیر بیاری برای قبلی ......؟؟؟

ایجاد کننده : فهیمه

۲۲ فروردین ۱۳۹۳

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

1509

مشاهده

663

پاسخ

6.نفر بعديت كيه؟

ایجاد کننده : سلما ن

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

6283

مشاهده

2611

پاسخ

7.کدامیک از حالتهای زیر بییشتر به قبلیت میاد

ایجاد کننده : سلما ن

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

آخرین ارسال : احسان حمید...

۱۰ آبان ۱۳۹۶

4039

مشاهده

1694

پاسخ

گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...