***نارسیــــــــــــــــــــــــــــــــــس***
گروه: ***نارسیــــــــــــــــــــــــــــــــــس***
رهبر گروه : فهیمه
تاسیس : 27 بهمن 1390

نظرات (542)

صفحه 1 از 211

2

3

4

5

6

...

21

Sepide...h شــک نـدارم هـمـین روزها هیـچ گـرسـنه ای باقی نمــــی ماند هـــمه سیــــر مـی شـوند از زنــدگی..
چهار شنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۳ ساعت:۰۰:۱۶
فرشاد محمدی به سلامتی مگس که یادمون داد زیاد دور کسی بگردیآخرش میزنه تو سرت؟؟؟؟؟؟
پنج شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۲ ساعت:۲۰:۰۰
رضا برای متعهد بودن مهم نیست یه حلقه فلزی توی دستت باشه مهم اینه یه حلقه از عشق دور قلبت باشه
جمعه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۲ ساعت:۱۸:۰۶
محمد رضا <a style="min-height: 182px" class="postimage" href="http://facenama.com/view/post:79931612"><img alt="11aiuep(1) - Copy.jpg" src="http://files.facenama.com/i/attachments/1/1360514967431197_thumb.jpg" /></a>.......<br />
يکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۲۰:۳۲
محمد رضا <a style="min-height: 182px" class="postimage" href="http://facenama.com/view/post:79931612"><img alt="11aiuep(1) - Copy.jpg" src="http://files.facenama.com/i/attachments/1/1360514967431197_thumb.jpg" /></a>.......<br />
يکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۲۰:۳۲
محمد رضا <p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0ptfont-family: &quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latin mso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latinmso-bidi-font-family: Arialmso-bidi-theme-font:minor-bidi">خواجه عبدالله انصاری فرمود</span><span style="font-size:16.0pt" dir="LTR">:</span>

<p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0ptfont-family: &quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latin mso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latinmso-bidi-font-family: Arialmso-bidi-theme-font:minor-bidi">بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است</span>

<p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0ptfont-family: &quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latin mso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latinmso-bidi-font-family: Arialmso-bidi-theme-font:minor-bidi">و روزه فزون داشتن، صرفه ی &nbspنان است</span>

<p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0ptmso-ansi-font-size: 16.0ptfont-family:&quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibri mso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font: minor-latinmso-bidi-font-family:Arialmso-bidi-theme-font:minor-bidi">و حج نمودن، تماشای جهان است</span><span style="font-size:18.0ptmso-bidi-font-size:16.0pt" dir="LTR">.</span>

<p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0ptfont-family: &quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latin mso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latinmso-bidi-font-family: Arialmso-bidi-theme-font:minor-bidi">اما نان دادن، کار مردان است...</span>

<p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span><span lang="FA" style="font-size:16.0ptfont-family:&quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latinmso-bidi-font-family:Arialmso-bidi-theme-font: minor-bidimso-bidi-language:FA">&nbsp</span></span>

<br />
يکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۲۰:۳۲
محمد رضا <p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0ptfont-family: &quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latin mso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latinmso-bidi-font-family: Arialmso-bidi-theme-font:minor-bidi">خواجه عبدالله انصاری فرمود</span><span style="font-size:16.0pt" dir="LTR">:</span>

<p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0ptfont-family: &quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latin mso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latinmso-bidi-font-family: Arialmso-bidi-theme-font:minor-bidi">بدانکه، نماز زیاده خواندن، کار پیرزنان است</span>

<p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0ptfont-family: &quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latin mso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latinmso-bidi-font-family: Arialmso-bidi-theme-font:minor-bidi">و روزه فزون داشتن، صرفه ی &nbspنان است</span>

<p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0ptmso-ansi-font-size: 16.0ptfont-family:&quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibri mso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font: minor-latinmso-bidi-font-family:Arialmso-bidi-theme-font:minor-bidi">و حج نمودن، تماشای جهان است</span><span style="font-size:18.0ptmso-bidi-font-size:16.0pt" dir="LTR">.</span>

<p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-size:16.0ptfont-family: &quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family:Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latin mso-hansi-font-family:Calibrimso-hansi-theme-font:minor-latinmso-bidi-font-family: Arialmso-bidi-theme-font:minor-bidi">اما نان دادن، کار مردان است...</span>

<p align="center" style="text-align:centerdirection: rtlunicode-bidi:embed" dir="RTL"><span><span lang="FA" style="font-size:16.0ptfont-family:&quotArial&quot,&quotsans-serif&quotmso-ascii-font-family: Calibrimso-ascii-theme-font:minor-latinmso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latinmso-bidi-font-family:Arialmso-bidi-theme-font: minor-bidimso-bidi-language:FA">&nbsp</span></span>

<br />
يکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۲۰:۳۱
nazanin behnia oh chi shode
شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۱۶:۴۹
سانا بچه ها اگه کسی منو توی گروه نمیخواد و باهام قهرین من میرم به خدا اصلا دلم نمیخواد کسیو آزار بدمو بشم آینه دق ...اگه لطف کنین منو کلا از مدیرای گروه خط بزنین با اینکه خیلی نارسیسو دوس دارم ولی اگه بخواین نمیام ...همتونو دوس دارمو برام خیلی عزیزین ... چون بهترین خاطراتمو توی این گروه داشتم کلی از دوستامو همینجا پیدا کرده بودم دوستایی که توی دنیای واقعی هیچوقت نمیتونم پیدا کنم ...امیدوارم حلالم کنین هر کسیو که اذیت کردمو رنجوندم ازش جلوی همه معذرت میخوام
جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۱۲:۴۷
سانا salam mersede jan are gahi mabaheso baz nemikone,,,alanam moshkel dare
پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۱۲:۳۵
مرسده$$$ سلام سلمان نمیشه تو مباحث رفت !!! میشه یکم راهنماییم کنی
چهار شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۱۲:۲۴
مرسده$$$ سلام سلمان نمیشه تو مباحث رفت !!! میشه یکم راهنماییم کنی
چهار شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۱۲:۲۴
مرسده$$$ سلام سلمان نمیشه تو مباحث رفت !!! میشه یکم راهنماییم کنی
چهار شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۱۲:۲۴
سانا سلام به همه دوستای هم گروهی
پنج شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۲۳:۲۷
حمید عباسی شاعر از کوچه مهتاب گذر کرد لیک شعری نسرود نه که معشوق نداشت، نه که سرگشته نبود، سالها بود دگر کوچه مهتاب خیابان شده بود.
پنج شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۰۷:۲۴
حمید عباسی شاعر از کوچه مهتاب گذر کرد لیک شعری نسرود نه که معشوق نداشت، نه که سرگشته نبود، سالها بود دگر کوچه مهتاب خیابان شده بود.
پنج شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۰۷:۲۴
حمید عباسی شاعر از کوچه مهتاب گذر کرد لیک شعری نسرود نه که معشوق نداشت، نه که سرگشته نبود، سالها بود دگر کوچه مهتاب خیابان شده بود.
پنج شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ ساعت:۰۷:۲۴
iman tavakoli باسلام شرکت امنیتی بازرگانی ویژن آریا تمایل به تکمیل کادر نمایندگان خود در سراسر کشور را در گرایشهای برق و کامپیوتر دارد. متقاضیان میتوانند نام ونام خانوادگی به همراه ایمیل و شهر محل سکونت خود را به سامانه (30009966663807) ارسال نمایند. آدرس وب سایت: www.vacctv.com آدرس پست الکترونیکی:info@vacctv.com شماره تماس :09157875889
سه شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۱ ساعت:۰۸:۴۲
... جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت : بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟ بلاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخاست و گفت : آری من مسلمانم همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ، جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا ، پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با هم چند قدمی از مسجد دور شدند ، جوان با اشاره به گله گوسفندان به پیرمرد گفت که میخواهد تمام آنها را قربانی کند و بین فقرا پخش کند و به کمک احتیاج دارد ، پیرمرد و جوان مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند و پس از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت که به مسجد بازگردد و شخص دیگری را برای کمک با خود بیاورد جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و باز پرسید : آیا مسلمان دیگری در بین شما هست ؟ افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد را بقتل رسانده نگاهشان را به پیش نماز مسجد دوختند ، پیش نماز رو به جمعیت کرد و گفت : چرا نگاه میکنید ، به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان نمیشود !!!
چهار شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۱ ساعت:۲۳:۲۱
زهرا <big>نفس می کشم تا به جای مرده ها خاکم نکنند این گونه است حال من ... حالم را نپرس </big>
جمعه ۳ آذر ماه ۱۳۹۱ ساعت:۱۵:۳۵
زهرا نفس می کشم تا به جای مرده ها خاکم نکنند این گونه است حال من ... حالم را نپرس
جمعه ۳ آذر ماه ۱۳۹۱ ساعت:۱۵:۳۴
زهرا نفس می کشم تا به جای مرده ها خاکم نکنند این گونه است حال من ... حالم را نپرس
جمعه ۳ آذر ماه ۱۳۹۱ ساعت:۱۵:۳۴
سانا قربونت بشم خاله جون
يکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۱ ساعت:۰۹:۰۱
ღ♥ ☂ܓ✿ღمرتضیღ ☂ܓ✿♥ღ(★☀·..:خــراب رفیـــــق :.
یــادم بــاشـــد ، امشب بعضی از آرزوهایم را دَم ِ در بگذارم

تــا رفتگـــر ببــــرد ! بیچــاره او

ما بقــی را هم نقــدا" بــا خود بــه گور می بـــرم

ما بقــی همــان " آرزوی بــا تــو بودن " است

نتــرس جانکم

حتــی آرزوی ِ داشتنت را هم بــه کســی نمی دهم
شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۱ ساعت:۱۴:۴۸
صفحه 1 از 211

2

3

4

5

6

...

21

گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...