٠·˙٠·˙•●♥ بــــــــارون ♥●•٠·˙٠·˙
گروه: ٠·˙٠·˙•●♥ بــــــــارون ♥●•٠·˙٠·˙
رهبر گروه : بانوی بارون
تاسیس : 25 آذر 1390

اطلاعات گروه

نام گروه: ٠·˙٠·˙•●♥ بــــــــارون ♥●•٠·˙٠·˙
دسته بندی: 1
توضيحات:
آمدن را ازباران بیاموز

منو بارون ویه رویا.............
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>آمدن را ازباران بیاموز> > >منو بارون ویه ...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...