گروه زن ومرد مطلقه ی   ایران بیستی
گروه: گروه زن ومرد مطلقه ی ایران بیستی
رهبر گروه : حمیرا(گروه زن ومرد مطلقه ایران بیست)
تاسیس : 16 آبان 1390

اطلاعات گروه

نام گروه: گروه زن ومرد مطلقه ی ایران بیستی
دسته بندی: 7
توضيحات:
زن ومرد مطلقه , کسانی که از همسرانشان جدا شدند. برو بچی که

میخواند ازشون تجربه بگیرند .زن ومرد دخترو پسربه یک‏ جایی از زندگی که رسیدی
می فهمی رنج را نباید امتداد داد
باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏برد و از میانشان می‏گذرد
از بعضی آدم‏ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی.


888888888888888888
888888888888888888
______888888
______888888
______888888
______888888
______888888
______888888
888888888888888888
888888888888888888

______8888888888
____888888888888888
__888888822222228888
_88888822222222288888
888888222222222228888822228888
888882222222222222288222222222888
8888822222222222222222222222222288
_8888822222222222222222222222222_88
__88888222222222222222222222222__888
___888822222222222222222222222___888
____8888222222222222222222222____888
_____8888222222222222222222_____888
______8882222222222222222_____8888
_______888822222222222______888888
________8888882222______88888888
_________888888_____888888888
__________88888888888888
___________888888888
____________8888888
_____________88888
______________888
_______________8

888888______888888
888888______888888
888888______888888
888888______888888
888888______888888
888888______888888
_888888____888888
___888888888888


بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...