►☠☜♀ جنگ کل کلی ♂☞☠◄
گروه: ►☠☜♀ جنگ کل کلی ♂☞☠◄
رهبر گروه : ایمان
تاسیس : 11 آبان 1390

اطلاعات گروه

نام گروه: ►☠☜♀ جنگ کل کلی ♂☞☠◄
دسته بندی: 0
توضيحات:
میخوایم جنگ ایران بیستی به پا کنیم
دخترا سرترن یا پسرا سرترن؟

هرکی جنبه کل کل داره بیاد تو
هرکی جنبشو نداره لطفا از خیره گروه بگذره

اینجا مرام ما بی مرامیه!!!!
ورود سوسولا ممنوع
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>>آمدن را ازباران بیاموز> > >منو بارون ویه ...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...