گلاره پاتوق دوستان ايران بيست
گروه: گلاره پاتوق دوستان ايران بيست
رهبر گروه : *خدا*اشتاله مهلبون
تاسیس : 25 شهریور 1390

اطلاعات گروه

نام گروه: گلاره پاتوق دوستان ايران بيست
دسته بندی: 33
توضيحات:
سلاممممممم به همه و کِرماني هاي عزیز

دوستان، این گروه براي همه است همه هموطنا

هموطناي خوب دوستون داريم

در ضمن دوستان قبل از ایجاد کردن تایپیک با مدیران گروه هماهنگ کنند.تشکر

تاریخ تاسیس : 1390/06/25
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


>>>>> باسلام اموزش انواع فسفودو غذاهای مدرن >...