گلاره پاتوق دوستان ايران بيست
گروه: گلاره پاتوق دوستان ايران بيست
رهبر گروه : *خدا*اشتاله مهلبون
تاسیس : 25 شهریور 1390

اطلاعات گروه

نام گروه: گلاره پاتوق دوستان ايران بيست
دسته بندی: 33
توضيحات:
سلاممممممم به همه و کِرماني هاي عزیز

دوستان، این گروه براي همه است همه هموطنا

هموطناي خوب دوستون داريم

در ضمن دوستان قبل از ایجاد کردن تایپیک با مدیران گروه هماهنگ کنند.تشکر

تاریخ تاسیس : 1390/06/25
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>کلمه> >یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است چ...


>>>>سلاممممممم به همه و کِرماني هاي عزیز> >...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...