بمب خنده
گروه: بمب خنده
رهبر گروه : علیرضا کامیاب
تاسیس : 10 شهریور 1390

اطلاعات گروه

نام گروه: بمب خنده
دسته بندی: 12
توضيحات:
میخوایم با کمک هم چند دقیقه تو روز بخندیم!
اینجا همه ازادن
هرکی هر خاطره شعر عکس یا هر چیز دیگه داره که فکر میکنه میتونه با اون ملتو شاد کنه بیاره
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>> > >Normal> >0> > > > > >false> >false> >fa...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>کلمه> >یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است چ...