<<<<<<<<< گلادیاتور >>>>>>>>>
گروه: <<<<<<<<< گلادیاتور >>>>>>>>>
رهبر گروه : سعید ک
تاسیس : 2 اردیبهشت 1390

اطلاعات گروه

نام گروه: <<<<<<<<< گلادیاتور >>>>>>>>>
دسته بندی: 0
توضيحات:
<<<<<<<<< گلادیاتور >>>>>>>>>

ورود برای همه دوستان قدیمی و جدید آزاد است
نمیخوایم شلوغش کنیم جمع خودیه ولی برا همه اعضای جدیدم جا هست
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


>>کلمه> >یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است چ...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...