موج  دوستی
گروه: موج دوستی
رهبر گروه : قیس/ کامل
تاسیس : 14 فروردین 1390

اطلاعات گروه

نام گروه: موج دوستی
دسته بندی: 7
توضيحات:
---------------****((موج دوستی))****-------------


-*چیزی رو که به زحمت به دست می آوریم چه راحت از دست میدیم در عجبم که چرا باز برای به دست آوردنش تلاش میکنیم! پس بیاید بهتر تلاش کنیم تا به آسانی از دستشون ندیم


-* من تو را دوست دارم.. دیگری تو را دوست دارد.. دیگری دیگری را دوست دارد.. و این چنین است که ما تنهاییم.بیشتر...
گروه های بروز شده

> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


>>آمدن را ازباران بیاموز> > >منو بارون ویه ...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...