*  جن *داستانهاي وقعي
گروه: * جن *داستانهاي وقعي
رهبر گروه : Soheil🔱
تاسیس : 8 آذر 1389

اطلاعات گروه

نام گروه: * جن *داستانهاي وقعي
دسته بندی: 7
توضيحات:
ورود برای افراد زیر 18 سال ممنوع

ورود برای بیماران قلبی ممنوع
بیشتر...
گروه های بروز شده

>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


>>کلمه> >یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است چ...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...