کلبه عشق و احساس
گروه: کلبه عشق و احساس
رهبر گروه : Bisarzamin
تاسیس : 4 آبان 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: کلبه عشق و احساس
دسته بندی: 7
توضيحات:

ساقي بده پيمانه اي ز آن مي كه بي خويشم كند
بر حسن شور انگيز تو عاشق تر از پيشم كند
زان مي كه در شبهاي غم بارد فروغ صبحدم
غافل كند از بيش و كم فارغ ز تشويشم كند...
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>کلمه> >یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است چ...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


>> > >Normal> >0> > > > > >false> >false> >fa...