پسر + دختر
گروه: پسر + دختر
رهبر گروه : حسین
تاسیس : 10 مهر 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: پسر + دختر
دسته بندی: 7
توضيحات:
عشق خود را با ترس تباه نکنیم

چون عشق از هر در که وارد می شود

ترس از در دیگر می گریزد.

ترس و عشق یکدیگر را دفع می کنند.

برای خلاصی از شر ترس

از هر پیش داوری وداوری نا بجا پرهیز کنید.

برای غلبه بر ترس

ایمان بیاورید که افکار آسمانی در سر دارید.

ترس معلول فکر خود شخص است

تحت سلطه آن قرار نگیرید.

ترس را با ترس نمی توان مغلوب کرد

باید رو در رو ترس بایستید.

ذهنتان را از ترس پاک کنید

وبا روشن بینی حملات ترس را خنثی کنید.

ترسها و دلواپسی های خود را با

عشق وایمان

پراکنده کنید.
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>> > >>>گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد>> > >و...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...