فرزندان کوروش
گروه: فرزندان کوروش
رهبر گروه : ایمان طهماسبی
تاسیس : 21 تیر 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: فرزندان کوروش
دسته بندی: 49
توضيحات:
شامل همه ی مباحث ملی میباشد
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...


♥♥عزیزم بخند حتی برایه لحظه...>...


> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....