پاتوق(king club)
گروه: پاتوق(king club)
رهبر گروه : Amir Ahmadkhani
تاسیس : 13 تیر 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: پاتوق(king club)
دسته بندی: 1
توضيحات:
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...