روانشناسی و خودشناسی
گروه: روانشناسی و خودشناسی
رهبر گروه : تارا
تاسیس : 16 خرداد 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: روانشناسی و خودشناسی
دسته بندی: 11
توضيحات:
هر گونه مطلب و تحقیق در زمینه خودشناسی و باور های خود در مبحث روانشناسی دارین ارسال کنید.
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


>♥♥♥> >>یه جمع خیلی دوس...