روانشناسی و خودشناسی
گروه: روانشناسی و خودشناسی
رهبر گروه : تارا
تاسیس : 16 خرداد 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: روانشناسی و خودشناسی
دسته بندی: 11
توضيحات:
هر گونه مطلب و تحقیق در زمینه خودشناسی و باور های خود در مبحث روانشناسی دارین ارسال کنید.
بیشتر...
گروه های بروز شده

>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>کلمه> >یکی از زیباترین مخلوقات خداوند است چ...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


>> > >Normal> >0> > > > > >false> >false> >fa...