سینمایی ها
گروه: سینمایی ها
رهبر گروه : امین
تاسیس : 10 خرداد 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: سینمایی ها
دسته بندی: 2
توضيحات:
عاشقان سينما
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...