دوستی
گروه: دوستی
رهبر گروه : بهنام بهادری
تاسیس : 9 اردیبهشت 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: دوستی
دسته بندی: 7
توضيحات:
یک دوستی خوب باید چگونه باشد؟
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

> > >>>اینجا خلوتگه تنهایی من است..آهسته بیا....


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...


>>>تقدیم به همه گل های ایران بیست... توی زمون...


باایجاداین گروه خواستیم دورهم جمع بشیم مثل گذ...