دوستی
گروه: دوستی
رهبر گروه : بهنام بهادری
تاسیس : 9 اردیبهشت 1388

اطلاعات گروه

نام گروه: دوستی
دسته بندی: 7
توضيحات:
یک دوستی خوب باید چگونه باشد؟
بیشتر...
مدیران گروه
گروه های بروز شده

>>آمدن را ازباران بیاموز> > >منو بارون ویه ...


>>>ما شبی خواستیم کاری بکنیم> توی برفا کلبه ا...


> آمده ایم تا در کنار هم بهترین لحظاتمون رو ت...


>>>>>> دلم را ورق می زنم> > به دنبال نامی که ...